mikikamba80@gmail.com +3818229791

Predavanja iz Svetog Pisma
Čitanje direktno sa Grčkog i Hebrejskog jezika

Dr. Baruch Korman

DR. Baruh je glavni profesor na Institutu Zera Avraham u Izraelu. Pojavljuje se i u programu izraelske televizije Pdut Lámo, gde svake nedelje uči iz Biblije (ovaj program je na hebrejskom). ličan program Biblijske studije na engleskom jeziku emituje se na mnogim televizijskim mrežama u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi i Africi. Mnogo od njegovg rada i poučavanja dostupnio je u obliku video zapisa, audio zapisa i pisanih materijala na Pdut.org (hebrejski jezik) i LoveIsrael.org (engleski jezik). kao na loveisrael.rs (srpski jesik) Baruh je doktorirao iz jevrejskih studija. Njegova disertacija se odnosi na tehnike prevoda Septuaginte.

Oženjen je 30 godina sa svojom suprugom Rivkom i imaju troje odrasle dece. Žive zajedno u Izraelu.

BOG

Verujemo u jednog Boga, Boga Avrama, Isaka i Jakova, jer je On Tvorac neba i zemlje. Bog je: Bog OTAC, SIN i DUH SVETI.

SVETO PISMO

Verujemo da su jedini spisi koji imaju autoritet i nadahnuće Svetog Duha Tenach (Stari zavet i Novi zavet) koji su u svom izvornom obliku bez greške.

LJUDSKO STANJE

Verujemo da je Bog stvorio čoveka na svoju sliku i priliku i da je celo čovečanstvo nastalo od Adama i Eve (Eve). Zbog greha čovek je izbačen iz Edema. Zato mu je potrebno iskupljenje da bi obnovio svoj odnos sa Bogom.

ISKUPLJENJE PREKO MESIJE

Verujemo da Bog voli čoveka i da želi da ga iskupi od greha. Delo iskupljenja vrši samo Bog; dakle, čovek je samo korisnik Božijeg iskupiteljskog dela. Iskupljenjem čovek ponovo stupa u lični odnos sa Bogom.

V’AHAVTAH YISROEL

To je hebrejska fraza koja znači

VOLI IZRAEL

Svrha ove organizacije je da donese učenja zasnovana na Bibliji i da naglasi jevrejski kontekst Svetog pisma. Ipak, nadamo se da će svi ljudi imati koristi od naših učenja.
To je kognitivni napor da se sveto pismo prikaže kroz prizmu izvornog konteksta i kulturnih nijansi, kako bi čak i oni koji potiču od Jevreja mogli da cene poruku Jevanđelja.

PROMO VIDEO PRILIKOM POSETE DOKTORA BARUCHA SRBIJI 2022

”Ne živi čovek o samom hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih” Matej 4:4

Materijal na Engleskom jeziku

Subscribe